Joomla là gì? Sự khác biệt giữa Joomla và wordpress

Joomla là gì? Sự khác biệt giữa Joomla và wordpress Các trang web được tạo…